Wednesday, December 14, 2011

"Амьдралын мод" tree of life

"Амьдралын мод" tree of life
Хүн төрхтөний зүйлийн талаархи онолын асуудал эрт үеэс маргаантай асуудлын нэг байсан. Өнөөгийн Антропологичдын дийлэнх нь хүнийг биологийн утгаар нэг зүйл болгон үздэг. Энэ онолыг баримтлагчдыг Моногенист онолчид гэж нэрлэдэг.Хүний зүйлийн нэгдлийг баримтлагчид Моногенистүүд хүн төрөлхтөнийг, тухайлбал Негр, Европ, Монголжуу хэмээн тус тусын зүйл гэж үздэг ба улмаар Полигенестидүүдийн хооронд 18-19 зууны онолын хөгжилд маргаан хүчтэй болж ирсэн.
16-17-р зуунд моногенезмын онол нь Адам-Ева хоёроос хүн үүссэн гэсэн шашны үзэл номлолтой нягт холбоотой байсан. Харин шашны номлолыг үгүйсгэгчид дээрхи үзлийг ихэнх нь полигенизмын онолыг баримтлаж байв.
Харин 18-р зуунаас моногенистүүд болон полигенистүүд өөрсдийн онолыг амьд байгалийн ангилал зүйн шинжлэх ухааныг үндэслэн, шинжлэх ухаанчаар батлах оролдлогыг хийж байсан.
02.05.11