Monday, November 25, 2013

Палео-Сибирийн уугуул иргэд-Америкийн уугуул иргэд-"Солютрейская_гипотеза"


Америкийн уугуул иргэдийн генетик үзүүлэлтэнд 18-38% нь Палео-Сибирийн уугуул иргэдийн ген буй нь ажиглагддаг. Үүнд "Анчин-түүвэрлэгч" (байгалийн бэлэн зүйлийг агнан түүдэг) орон нутгийн хэв шинж чанартай бүлэг хүмүүс эсхүл олон тооны хагас нүүдэлчин суурин хүмүүсийн хамтын бүлэглэл зэрэгтэй холвон ойлгож болно. Харин дээрхи генетик үзүүлэлтийн бусад хувь тэмдэгийг Умард Европын эртний анчид, түүвэрлэгчид болон хаа нэгтээгээс ирсэн эртний хүмүүсийн генетик тэмдэгээр тодруулж болох юм. Сонирхуулхад /Солютрейская_гипотеза/ гэх таамнал бий.Өөрөөр хэлвэл Мөстлөгийн энэ цаг үе--- 21,000 -аас 17,000 жилийн үеийн эртний хүмүүс мөстлөгийн мөсөн бүрхүүл умард Европыг хучиж үлэмж хэмжээны мөсөн хавтаг үүссэнтэй холвоотой тохиолдлоор очсон гэж тайлбарладаг. 

Тухайн үед хүмүүс зүг чигээ алдах юмуу санамсаргүй байдлаар уугуул нутгаас төөрч мөсөн тивээр Америк тив хүрсэн байж болох талаар нэгэн судлаач санал дэвшүүлснийг цөөнгүй эрдэмтэд санал нэг дэмжсэн байдаг. Магдалены үеийн чулуун мэс болон бусад нэр төрлийн чулуун зэвсгийн арга технологи нь Юкатаны хойг дэх Кловисын соёлын технологитой нэн төсөөтэй зэрэг бусад салбар судалгааны баримт дээр баталж болдог бололтой. 

Палео-Индианчуудын зарим олдворууд харах байдлаас илэрхий Дорнод азийн хэв шинжийг илтгэдэггүй гавал олддог. Жишээлвэл Башингтон мужаас олдсон Кенневик хүн нь ойролцоогоор 9000 жилийн үед хамаардаг хэдийч үзэгдэх байдал нь Кавказ хэв шинжийн байдаг. Энэ нь хожуу үеийн газар зүйн нээлт-Хүйсийн түрэмгийлэлттэй огт хамаагүй болж байна.

25.11.13