Wednesday, December 14, 2011

Библийн ёсоор бол Ноагаас хойшхи хүмүүс “тэнгэрлэг этгээд ” болсон байх ёстой байжээ

Библийн ёсоор бол Ноагаас хойшхи хүмүүс “тэнгэрлэг этгээд ” болсон байх ёстой байжээ


Бүх л шашин өөртөөн агуу номлолыг агуулж тээдэг. Энэ нь шашин оршин тогтнохын гол мөн чанар билээ.Номлол болгон өөрийн гэсэн онцлогыг зааж сурган гэгээрүүлэх зорилогтой байна. Буян үйлдэгчийн номлол гэж байдаг бол үхэлийг зөвтгөх шалтгааныг логих хувь тавилангын онолд зохион зөвтгөх сургаал саналууд ч бий. Энэ нь хүн төрөлхтөнтэй хамт бурхан байдаг гэдэгч түүнийгээн дагаад чөтгөр бас буй гэсэн санаа юм.
Эхлэл цэг тэгвэл анхнаасаан бохирдсон байсан байж. Төгсгөл хүртлээ бохир өгөгдлөөн хадгалж төгсдөг. Цаг хугацааны “цэвэрлэгээний” тухай элдэв таамаглал, ёгтлолууд үүн дээрээс тулгуурлан бий болсон. Бүдүүлэг дундад зуунд өчнөөн бурханлаг мэдлэгээн тэнгэрт тулган өргөмжилсөн.Тэгээд бурханы хайрыг тийм ч сайхан хүлээж аваагүй юм. Мухар бүдүүлэг дундад үед гол логихоон тэнгэрлэг мэдлэг хэмээн үзэж самуурсан юм.
Олон сайн үзэл санааны төлөөлөгчдыг хороосон, хавчсан, өвтгөсөн ба улмаар тэдгээр этгээдийг устгасан юм даг. Эдүгээ цагт тэр үеийг би бээр хүний биеийн мухар олгойн /яг рудемэнт эрхтэн/ үрэвсэл мэтээр төсөөлж хүндэтгэж хандаагүй дээ бус юм. Тэр үедээн тийм л байх ёстой байж.
 Яг л Кармийн хууль үйлчилж байгаа шиг.Түүнчлэн яг энэ мөчийн хандлагаар эргэн тийн дүгнэх цагт ийм үг гарч ирэх юм. Бүгдээрээ л ертөнцийн оршин байхын нэгэн эрин үе (era-калы юга) нөгөөгөөр солигдох тухай ярьдаг. Эрин үеүдийн энэ зааг залгааг хүмүүс зөвхөн гамшиг сүйрлээр эргэн төсөөлж байна. Бидний энэ төсөөлөл үнэн, худлын алин болохыг тааварлахад бэрх юм. Ертөнцөд тайлагдашгүй хүчин зүйлс байнга хүмүүсийг сочирдуулж бйадаг шиг бүх зүйлс гэнэтийн байна. Харин тэдгээр гэнэтийн зүйлсийг тэнгэрлэг мэдлэг хэмээх шашны сударт өгүүлэх амьдралын номлолд илтэд зөгнөдөг.
 Библийн ёсоор бол Ноагаас хойшхи хүмүүс “тэнгэрлэг этгээд ” болсон байх ёстой байжээ. Харамсалтай нь засарсангүй. Зовлон эхлэлтэй агаад төгсөшгүй байдаг нь энэ буюу 11.10.05