Wednesday, December 14, 2011

залуужуулах чадалтай бодос хэмээн үл гүйцэлдэх гүний ухаан болгож байсан.


Гүн ухааны чулуу

Сэцэн мэргэний чулуу, рашаан, уусмал,гэх агаад IV зуунаас XVI зуунд ноёрхож байсан энэ ойлголтын төсөөлөл ёсоор энгийн төмөрлөгийг алт, мөнгө болгож хувиргах, альваа өвчин эмгэгийг анагаах, залуужуулах чадалтай бодос хэмээн үл гүйцэлдэх гүний ухаан болгож байсан. Философийн чулууний тухай дээр гаргасан номын зурагт өгүүлэгдэх ид, шид гэнэтийн зүйлтэй холвосон нь сонирхол татам. Үндсэндээ энэ чулуу гэсэн ойлголт нэг бодос нөгөөө бодост хувирах шинж чанарыг ажигласан Материйн нэгдлийн тухай Натур шинжлэх ухааны таамаглал юм. Дундат эртний үед энэ үзэл Шашин-далдыг шүтэх шинжтэй болжээ. Эдүгээ цагийн тоосонд энэ үзэл байгалийн ухагдахуунаар нэгэнт товч тодоор мэдэгдэж нотлогдсон ажээ. Харин ч энэ ухаан шинэ үеийн Молекул генетик эсхүл Нано техникт хүч үзэх хандлагтай болж гэвэл утга нь зохид дуулдах учиг бий. 06.08.11