Wednesday, December 14, 2011

**EUGENES** гэж Грекээр хэлдэг бөгөөд орчуулвал үүлдэр сайтай гэсэн үг юм.

Евгеника үзэл**EUGENES** гэж Грекээр хэлдэг бөгөөд орчуулвал үүлдэр сайтай гэсэн үг юм. Утгандаа Дарвинч онолын гуйвуулсан хэлвэр юмуу даа. Дарвин өөрийн онолд альваа энгийн зүйлээс байгалийн шалгарлын хуулиар юмс хөгждөг энэ нь хатуу ширүүн тэмцлийн нэг хэсэг гэж хэлсэн байдаг юм.Дээрхи Евгеника онол бол Дарвинч онолыг гуйвуулсан Физиологийн болон сэтгэл зүйн адил бус үнэт чанарыг илтэд шүүмжлэн тайлбарлаж, хүн төрөлхтөны хувьсалд шинэ үүлдэр гаргах гэсэн бусармаг оролдлогоороон хүмүүний ертөнцөд муу юмсыг ихээр гаргасан үзэл гэх юмуу даа.
Гуравдугаар Рейхийн үед энэ санаа алван ёсоор хэрэгжиж хүн төрөлхтөнг шүүлтүүр шанагаар шүүх гүн ухааны сурах бичиг нь болсон. Америкийн нэгдсэн улсын хэрэг явдал.., Нутгийн уугуул индианчуудыг тэд яг энэ онолийн хүрээнд хомроглон устгаж хүйсийг нь шууд аргаар ажиллагаагүй болгодог байсан.

Энэ нь арьсны үзлийн нэгэн бусармаг хүнлэг бус үйлдэл гүйцэтгэгч мэт ашиглагдсан онол юм. Евгеник онол нь орчин үед генийн инженерчлэл, болон шинжлэх ухааны орчин үеийн судалгааны ололтон дээр хэлвэрээн өөрөөр хадгалж байгаа онол юм. Хүний удамших чадвар, түүний хойшид илүү түвшинд хөгжих талыг түлхүү анхааран судалж буй ба анагаах ухаан, хүмүүнлэгийн үйлсэд эерэг үүрэг гүйцэтгэх хэмжээний шу-ы өнцөг болжээ. 06.06.11