Wednesday, December 14, 2011

Розеттагийн чулуу


Розеттагийн чулуу

Розетта хотын ойролцоо байдаг Нил мөрний салаа гол Роеттагийн дэргэдэх гэгээн Иулейний бэхлэлтээс 1799 онд Францийн армийн ажилчид илрүүлсэн ба базальти хавтан бичгийн хэлтэрхийг бусад агуу нээлтийн адил санамсаргүй олсон. Францчууд Британид бууж өгсөнөөр уг олдвор ялагчийн гарт орж, улмаар Британийн музейд байршуулагджээ. Эртний египет, Грек, дүрс бичгээр бичигдсэн 3 ижил агуулга бүхий бичигтэй энэ хөшөө дурсгалыг МЭӨ 196 онд Египетийн тахилчдын тушаалаар Тавдугаар Птолмен / Епифанес/ хаанд зориулан босгожээ. Энэ олдвор хүн төрөлхтөны археологийн хамгийн агуу олдворуудын нэг юм. Египетээр эхлээд тайлж уншихад үлдсэн хоёр нь мөн тайлагдаж уншигдхад гол түлхүүр болжээ. Дүрс бичгийн тайллагийг МЭ 1822 онд Иеан Франкос Шампилеон тайлсан байна Тэрээр зүүдэндээ энэ тайлал учигийг олсон ч гэдэг.05.27.11196 оны үед Птолмэд тодорхой нэг тушаалаар ижил агуулгатай бичигдсэн гэх. Rosetta Чулуун бичгийн Грек бүлэг дээр ийн эхэлсэн. Товчхондоо ...***(Basileuontos tou neou kai paralabontos tén basileian para tou patros...) ( шинэ хаан, , эцгээсээн өөрийн эзэмших газар авсан...) Энэ нь тавдугаар Птолмээгээc өгсөн тогтоол байсан.*** Өөр бичлэг дээр тэр тодорхой өгүүлэхдээ хүчингүй болгосон гэсэн.*** Нэг бүр тус бурхдын хөшөөнүүд сүндэрлүүлсэн.../Zeus, нарны хүү/-д. (Агуу Horus, Isis -ийн хүү Osiris, түүнээс бурхан Osiris өшөө авсан) Тэдгээр сүмүүдэд шад... тогтоолийн үгүүдийг бичиж гаргасан. Хаад ба бурхнуудын сургаалын бичээс,цусан төрлийн хүмүүст...**** хэл гэж хэмээжээ .