Wednesday, December 14, 2011

Хувьсахуйн үр дотор үйлээс үр хуримтласаар сөнөл мөхөл бүгд хаос дотор оршин явагддаг.

ХАОC- Эмхгүй бужигнаанХАОC - Эмхгүй бужигнаан, SYNERGY бол хамтран ажиллах гэсэн утгатай Грек үгүүд юм. Шинжлэх ухааны үүднээс Термодинамикийн хоёрдугаар хууль дээрхи үндсэн жишээ. Нөхцлөөс алс зайдуу орших үйлс нь хаос зарчимаар өөрөө аяндаа цэгцэрдэг. Хоас бол эрчлэн хуйлрах хуй салхи, усны эргүүлэг лүгээ чанар адил агаад өнгөндөө бол эмх цэгцгүй хуйлран самуурахыг санагдуулам хувирал мөн. Яг л мэргэ төлөгчид юмсыг урьдчилан, эсвэл өнгөрсөныг нэхэн төлөгдөх мэт байдаг. Тэд эмхгүй зөн мэдрэхүйн логих дээр төлөг буулгадаг шүү дээ... зоос шидээд магадлалт сүлдийг таадаг шиг. Хаос гарааны нөхцөлд онцгой мэдрэмтгий байдаг. Эхлэл нь зарчимгүй хуйларсан байсан аа удалгүй улам эрчлэнэ. Эмхгүй бужигнааны нэг давуу чанар бол хар аяндаа хэзээ нэгэн цагт цэгцэрдэг онцлого юм. Тогтолцоо цэгцэрхэд шинэ төрөл дэг жаяг бий болдог. Тэгэхдээ бүр илүү төгс төгөлдөрд хүрсэн байх нь бий. Онолын цаг хугацаа өөрийнхөө үндсэн хандалтаар тогтмол байдаг ч хуйларсан зарчимт хаосын хуульд бол чанар шинж байдалаараа эх үүсвэр болж орчлонгийн юмсыг тодорхойлж өгдөг. Хувьсахуйн үр дотор үйлээс үр хуримтласаар сөнөл мөхөл бүгд хаос дотор оршин явагддаг.

Өнөөдөр чи жаргалтай бол маргааш чи зовох болно. Чиний хийх тэмүүлэл яг одоо эрчлэн тэмүүлнэ дараагийн цагт чиний өнгөрсөн тэмүүлэл биелсэн эсвэл, эсрэгээрээ байх нь цэвэр үйлийн үрт хаос юм. Бурханы сургаалд энэ талаар жинхэнэ цэвэр логих үнэмшилтэйгээр тайлбарлаж байдаг билээ. Нэгэн зүйл бодос нөгөө бодост уусан нэгдэж шинэ бодост хувьрах. Дараа нь сүйрэн мөхөж шинэ шалгаралд эрхгүй орох болно. Нэгэн төрөл амьтан, бодос //сүйрэл-эвдрэл-шинж төрхөөн алдах// дамжин салаалсаар олон дүрсэд хувьрсан баримт тодорхой. Жишээлбэл Усны төлөв шингэн-хий-хатуу төлөвд ордог болох. Хүний үүсэл гарвалыг илтгэх сармагчны төрөл хэдэн арав хүртэл эгнэх

Австралопитек-Хомоеректус-Хомонеандерталь-Хомосапьенс-Хомосапьенсэс сапьенсэ-Индигомутант зэрэг нь бүгдээр хувьсахуйн түүхэн ороомог жишээ болон илэрхийлж байгаа гэлтэй. Хэрэв та хаосыг амьтан хэмээн үзвэл тэр амьтан нь төгс төгөлдөрийг хайсан байгалийн амьтаны нэгэн онцгой зүйл гэж хэлж болох юм. Энэ бол тэнэг явдал биш харин ухаалаг хууль юм.

Байгалын бүх үзэгдэл гэнэтийн байдаггүй бололтой өөрийн мөн чанарыг хайсан хэн бүхэнд гэнэтийн зарчим үйлчлэх нь ховор. Учир юу хэмээвэл бидний мэдэх мэдэхгүй үйлдэл чиний өмнөх, урьд хийсэн үйл дээр аяндаа үндэслэгдсэн шалтгаанаар явагдаж байдаг билээ.
04.07.11