Saturday, October 5, 2013

Калаш хүмүүс


Умард Пакистаны Калаш охин.

Калаш хүмүүсийнх дийлэнх нь ер бусын хэв шинж бүхий төрхтэй. Тэдний генийн санд ямар нэгэн генетикийн ижилсэл буюу бусад Төв азийн хэв шинжийн тэмдэг ажиглагдаагүй ба тэдний соёл иргэншил өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй буйг илтгэнэ. Исламын Бүгд Найрамдах улсуудын дотроос тэд Пакистан дэх Ислам шүтлэгтэн биш хүмүүс. Калаш хүмүүсийн хэлний гарвал Дардик бөгөөд Индо-Иран хэлний Дэд бүлэг. Калаш хэлээр яригчид ойролцоогоор 5000 гаруй байгаа нь Дэлхий дээрхи мөхөж буй хэлний тоонд орсон болно. 
10.05.13