Wednesday, December 14, 2011

Амьдралын цэцэг-ҮргэлжлэлАмьдралын цэцэг-Үргэлжлэл
...Мөнхүү Exodus 23:12, “ Зургаан өдөр чи ажлаа хийж харин долоо дахь өдөртөө ажлаа зогсоо, чиний үхэр, илжиг амарч, чиний шивэгчний хүү, мөн харийн хүү сэргэг”.


31:16-17, “Тиймээс Израйлийн хөвгүүдийн амралтын өдрийг үеийн үед мөнхийн гэрээ болгон тэмдэглэхийн тулд амралтын өдрийг сахигтун” “Энэ бол би болон изриалын хөвгүүдийн хоорондох мөнхөд байх тэмдэг юм. Юу гэвэл зургаан өдрийн дотор эзэн тэнгэр газрыг бүтээж харин долоо дахь өдөр ажлаа зогсоон сэргэсэн билээ гэв”.Үүнд тэмдэглэгдсэн ишлэлийн утга болгоон үзвэл зургаан өдрийг их ажил өрнөн дуусч буй ба харин долоо дахь өдрийг амралтын өдөр хэмээсэн нь бурхан өөрөө тунхагласнаар жишээлж байгаа юм. Үүнд л зургаан талт амьдралын цэцэг түүний утга гарч байгаа билээ.

Isaiah 56:6-8 “Эзэнд үйлчилж эзний нэрийг хайрлан түүний зарц болохын тулд түүнтэй нэгдсэн харь хүмүүсийг амралтын өдрийг бузарлалгүй сахин миний гэрээг чанд мөрдөгч хүн бүрийг бутарсан израйльчуудыг цуглуулагч эзэн бурхан тунхаглаж байна. Аль эрт цугларсан хүмүүс дээр би өөр хүмүүсийг цуглуулна”
Библи судрын бичлэгд 6-н тоо 7-д шилжихдээ амралт болдог. Улмаар амьдралын цэцэгийн талст нь 6-н талт титэмийг үзүүлсэн байгаа болохоор эртний хуучин гэрээны ертөнц үүтгэсэн домогтой нягт холбогдон батлагдаж байна.
Түүнчлэн ертөнцөд нийтлэг шүтэлцээнүүд их байдагийг би өнгөрсөн сард анзаарсан юм. Тэр юу гэвэл зургаан талт усан болорын талстын өөрийн онцгой шинжийг Өмнөговьд хайгуулаар явж байхдаан нэгэнтэй анзаарч эргэцүүлэн бодож билээ. Ямарч болор талст нь өөртөөн хэзээд тоо үл дутаах, илүүдэхгүй зургаагын тоон талст хувийг үүтгэн байгаль дээр ургадаг.

Цаг хугацаа орон зайн уудам дайдад түүхлэн бичигдсэн амьдралын цэцэгний нууц нь барууны нэртэй түүхчид, далд нууцын мөрөөр горьлогч нарын бодол үзэлтэй нягт холбогдож байгаа д эргэлзэх хэрэггүй билээ. Хүмүүний оюун сэтгэхүйд боловсрогдсон тэрхүү дүр буулт нь материаллаг биетэн дээр бууж зарим нэгэн хүмүүний сонирхолыг татах нууц дүрс болж шүтэгдсэн нь гайхалтай.

Үүнээс бусад хүрээлэл болох дүрслэлт билэг тэмдэгийн хязгаараас хальж зурхайн орд Vesica Piscus (Эртний сүсэг бишрэлийн зурагт дүрслэл) буюу Borromean Rings (Боремийн цагираг - Ариун гурвал) зэрэгтэй утга хоршдогийг нь гайхах юмгүй билээ.
Үргэлжлэл бий 11.11.10