Wednesday, December 14, 2011

Амьдралын цэцэг

Амьдралын цэцэг
Амьдралын цэцэг бол орчин үеийн нэрээрээн Геометрын дүрс хэлбэртэй олон хуваагдалт тэгш хэмт эзэлхүүнтэй тойрог маягын дугуй титэм харагдах ба тэр нь эмхлэн цэгцэлсэн хэв загварт үзэсгэлэнт цэцэгний зургаан хосмолжсон билэгдэлийн дүрс болж харагддаг байна. Төвийн хэсэгээс эхлэн тус бүр цацарсан зургаан талт титэмүүд тус бүрдээн голч тэнхлэгтэй оршиж үндсэн бүтэцээн хадгалдаг.Энэ нь маш нарийн гүн гүнзгий Ариун геометрын утга дүйх учир эрт цагийн сүсэг бишрэлийн уртаас урт он цагийг туулжээ. Энэ утга дүрслэлийн нарийн шинж чанарыг үзвэл төгс төгөлдөр барилдлагтай нэхэгдсэн байх ба шууд амьдралын махбодийг агуулсан болох санааг бас давхар илэрхийлж байна.
Түүнчлэн “Акашийн товчоон”-ны гол үндсэн мэдээллийн цөм болж байдаг.Түүнд өгүүлснээр Амьдралын цэцэг нь маш олон утга илэрхийлсэн сүнслэг оюун санааны тухай төсөөллийг илтгэсэн хэмээсэн гэсэн буй тухайлбал: Дүрслэл нь таван хэмжээст Platonic solids болж Metatron cube загварчлалын утгыг бүрнээ илэрхийлж байгаа билээ. Ямар ч байсан энэхүү утга илэрхийллийн гарал үүсэл нь амьдралын цэцгийн өөрийн онцлог болох геометрт дүрслэлийн хэв загвараараан шүтээны үнэ цэнэт билэгдэлийг илэрхийлж чадсан. Улмаар сүм хийдийн ариун дагшин газарт чимэглэлийн уран хийц тансаг хэрэгцээг хангаж ирсэн гэх.


Бас нэгэн тэмдэглэлд өгүүлэхдээ Амьдралын цэцгийг “Амийн мод”-той харьцуулсан байдаг. Энэ бол ариун гэхээсээ илүүтээгээр сүсэг бишрэлийн тал дээр гүнзгий санааг илэрхийлж байна. Түүний харагдах байдал нь ариун дүрслэлийн шинжтэй байх атал түмэн олны оюун санаанд харин илүүтээгээр сүсэг бишрэлт үүднээс хэрэглэдэх болсон нь ажиглагдаж байгаад учир байгаа юм. Энэ тухай номын багш, соён гэгээрүүлэгч барууны төлөөлөгчдын өгүүлж буйгаар амьдралын мод гэсэнтэй утга гүн дүйж ажиглагдсан юм.


Drunvalo Melchizedek –ийн үзлээр бол энэ нь Жүүд-Христосын уламжлал зэрэгтэй эн тэнцэхүйц утга санаатай ба Амьдралын цэг тэр Genesis-Эхлэл судартай харьцуулан бүтэцлэн тайлбарлаж болох юм гэжээ. Ертөнц үүтгэсэн долоон өдрийн тухайд жишээлж болох. Elohim-Эцэг бурхан шүтээний ойлголтонд. Амьдрал бүтээсэн Genesis 2:2-3, Exodus 23:12, 31:16-17, Isaiah 56:6-8,гэх мэт судруудаар батлаж болох юм. Доорхи өгүүлбэрийг Хуучин гэрээны ишлэлээс авав. Өгүүлбэл “ Долоо дахь өдөр болоход бурхан өөрийн хийж бүтээсэн ажил нь дууссан учир долоо дахь өдөртөө тэрээр амарчээ.
Учир нь бурхан өөрийн хийж бүтээж байсан бүх ажлаа дуусмагц, энэ өдөр амарсан билээ-Эхлэл” Үүнээс харж үзвээс бурханы бүтээсэн ертөнц түүнээс амьдрал үүссэн болох бүхийл өдөр нь зургаан өдөрт багтсан ба удаах өдөр буюу долоо дахь өдөр амарсан юм. Тэхлээр зургаан өдөр нь их ажил хийж дууссан өдөр, нөхцөлүүд нь бүрдээд дууссан, хойшид дахин өрнүүлэхгүй гэсэн санаатай ба үлдсэн нэг өдөр нь их амралтын өдөр буюу ням гараг болжээ. Үргэлжлэл бий.., 11.10.10