Saturday, July 16, 2016

Хэдий жижигхэн биетэй ч Homo Florensis нь тусдаа салангид тусгаар байдлаар хөгжлийнхөө түвшинг алдалгүй 18.000 жилийн тэртэй үед байсаар байсан...


Homo Florensis ("Man of Flores", өгсөн нэр нь Hobbit) ойролцоогоор 100.000-12.000 жилийн хооронд амьдарч байсан. Жижиг биетэй тул түүнийг hobbit хэмээн нэрлэсэн байдаг. Индонезийн Флоренс арлаас 2003-2004 оны хооронд анх нээж олсон. Малталтаар одой хүн болох (insular dwarfism) шинжтэй бодгалуудыг гаргаж авсан. Homo Florensis–ийн наслалт, өндрийн хэмжээ зэрэг нь их сонирхолтой. Тэд байгаа байдлаасаа орчин үеийн хүмүүстэй ихээхэн төстэй. Тэдний гарал үүсэл нь хүний нэг гарал угсаанаас тасарсан гэж үзэхэд хүргэсэн мэдээлэл агуулдаг. Анхны олдвор араг яс нь 30 орчим насны эмэгтэй хүний яс байв. 2003 онд хийсэн судалгааны үр дүнд 18.000 жилийн үеийг заасан. Тархины багтаамж нь ойролцоогоор 360 см кув жижигхэн толгойтой ба толгой нь шимпанзэтэй адилхан хэмжээтэй байсан. Эмэгтэйн өндөр нь 1 метр орчим. Хэдий жижигхэн биетэй ч Homo Florensis нь тусдаа салангид тусгаар байдлаар хөгжлийнхөө түвшинг алдалгүй 18.000 жилийн тэртэй үед байсаар байсан... Тэдний талаарх аман домог үлгэрүүд нутгийн уугуул иргэдийн дунд өнө эртнээс уламжлагдан иржээ. "Тэд бол ойн савдаг шиг хүүхэд хулгайлагчид юм" гэх мэтээр..
The discovery of Homo floresiensis:
 Tales of the hobbit

In 2004, researchers announced the discovery of Homo floresiensis, a small relative of modern humans that lived as recently as 18,000 years ago. The ‘hobbit’ is now considered the most important hominin fossil in a generation. Here, the scientists behind the find tell its story.
22 October 2014Scientists discovered the first H. floresiensis fossil, along with stone tools and animal remains, in 2003 in the Liang Bua (LB) cave on the remote Indonesian island of Flores, according to a 2004 Nature paper. This first specimen — a 3.5-foot-tall (1.06 meter), 30-year-old adult female called LB1 — comprised a nearly complete skull and an associated skeleton, which includes several limb bones, hand and foot bones and a partial pelvis, according to the journal Nature. 

"Its associated skeleton is one of the things that makes this specimen quite exciting," Mark Collard, a biological anthropologist at Simon Fraser University in Burnaby, British Columbia, told Live Science "We don't have very many associated skeletons of hominins outside of Neanderthals."