Monday, April 11, 2016

Буддизм дэх Тантрын уламжлал


"Орчин үед Буддын гүн ухааныг судлагчид Буддизм дэх Тантрын уламжлалыг Хинди шашнаас зээлсэн гэж үздэг. Гэхдээ энэ бол бодитой, үнэмлэхүй баталгаа биш. Энэхүү ойлголт нь бага хөлгөний уламжлалт сургуультны лам нараас гарсан үг агаад ойлголтынх нь хүрээнд олон төрлийн язгуур дээр тулгуурласан хоёр том тогтолцоонд авч үздэгт байна. Эндээс ядам сахиус, сэтгэц хийгээд ухамсрын олон талт бясалгал болон цэвэр зан үйлс зэрэг байна. Хэдий олон талт боловч уламжлалаараа Буддизм, Хинди хоёр нь хоёулаа тарнийн ёс болон практик техникийн хувьд ижил зүйлс харагддаг. Гэхдээ үзэмжийн хувьд тийм байх атал дотоод гүн ухааны өнцгөөс бол арвин их баялаг уламжлал хоёр чиглэлд зааглаж байдаг

Цаашилбал, Буддист Тантра уламжлал бол дээд төвшингүйн гэдгээрээ Хинди уламжлалаас ялгамжтай. Энэ нь үндсэн гурван зам мөр болох орчлонгоос уйсах, бодь сэтгэлийг дадуулах, хоосон чанарыг таних гурав болдог." гэжээ.