Monday, April 11, 2016

Тессеракт буюу дөрөв дэх хэмжигдэхүүн


Бидний мэдэхгүй, ойлгож тайлбарлахад физик хэмжээснээс ангид мэт... нөгөөтэйгүүр сонгодог физикийн хуулиудыг үгүйсгэх энэ хэмжээс тун ярвигтай. Ер нь бол дөрөв дэх хэмжээст рүү орвол цаг хугацааг гурван хэмжээст биет эзлэн авсан мэтээр ойлгодог бөгөөд үүнийгээ Тессеракт гэж нэрлэдэг. Эртний домогт өгүүлэх газар товчлох гэгээнтэн нарын сидхи-шид энэ хэмжээсийн түлхүүр нотыг мэддэг гэж үзвэл ямар бол?