Thursday, November 6, 2014

DEFORMATION SKULL OF ANCIENT WORLD. HOW DID THYE MAKE IT?

---Elongated skulls--- in the world many evident on remains are discovering from ancient world in some ruins or burials. it has been usually between some people in side of old world (in Europa, Asia, Africa and America). Some sholars are called it is definitely artificial typed skull ceremony of aristokratic class. Today not yet discover like this typed skull found in Mongolian land. Below the scene is Olmec figure and from Mezo America, in South Mexico.

Индиан овог аймгийн тэргүүлэгч, нөлөө бүхий лам, язгуур эрх мэдэл бүхий хүмүүсийн тархины хэлвэр өөрчлөх "механик арга" энд дүрсэлжээ. Утас болон модны хавчих аргаар хийх энэ технологи нь Chinookan овгийн нэгэн хүүхдийн жишээн дээр харагдаж байна.
Уран зургийг Пол Кени зурав.

Тархийг хэлбэрдэж шөвгөр болгосон Алан эмэгтэйн гавал хэмээн үздэг Хүн судлалийн жишээ баримт.


Төв Америкийн Маяа нарын хүүхдийн толгойг хэрхэн хэлбэр оруулах талаархи ерөнхий аргачлал үзүүлсэн байдал. 

Мексик дэх Хүн судлалийн Музейд тавигдсан Маяа хүний хэлбэрдүүлсэн гавалийн яс.

Тархины хэлбэрийг хэрхэн өөрчилсөн хийгээд гавалийн ясанд үүссэн механик хэлбэршлийг үзүүлсэн гэрэл зураг.


...Перугийн эртний судлаач Жулой Телло 1928 онд сонирхолтой судалгааны баримтуудыг олсон байна. Түүний эрэл хайгуулын үр дүн нь үлэмж хэмжээны Шөвийлгөсөн гавалууд болон бусад эртний судлалын баримтуудыг нээсэн явдал байв. Өвөрмөц хэлвэршилд оруулсан гавалын нэрийг "Паракасийн гавал" хэмэээн нэрлэжээ. Үндсэндээ Теллогийн судалгааны ажил маш үр дүнтэй, сонирхолтой нээлт болсон бөгөөд нээлт хийсэн газраас нилээд тооны шөвийлгөсөн гавалуудыг нэмж олсон аж. Он цагийн хамаадал нь ойролцоогоор 3000 жилийн эрин үеэс наашхи үеийн баримжаа өгч байв.

Мөн судлаач Брейн Поестр эдгээр ер бусын гавалуудад Генетик судалгааны ажилуудыг хийж байна. Хэлвэрт оруулсан гавалуудыг нарийн судалж үзвэл тухайн үед амьдарч байсан хүний гавалийг нарийн олс юмуу уяагаар чангалж уях байдлаар толгойг хэлвэршүүлдэг байсныг илрүүлжээ. Эрт үед элвэрдүүлсэн гавал хийхийн тулд хүүхдийг багаас нь эхлэн толгойг шахаж, хавчих аргаар хэлвэрт оруулах аргыг мод, олсоор шийдэж байсан байна. Гэхдээ гавалын хэлвэршүүлэлт нь гавалд үлэмж өөрчлөлт өгөхөөс гадна Тархины эзэлхүүн, хүндийн жин зэрэгт хэвийн хэмжээнээс ялгагдах зүйлгүй байдаг аж. Өөрөөр хэлвэл тархины эзэлхүүн зэрэгт төдиилөн нөлөөлөхгүй аж.

Artistic - Elongated Skull


If you are looking for special artist of 3D, like this photos. You are able to check this link out. .. http://www.marciakmoore.com/paracus-elongated-skull.html
Further to more click on it:  https://www.facebook.com/Shipibospirit?fref=ts

- See more at: http://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/initial-dna-analysis-paracas-elongated-skull-released-incredible#sthash.iIE7Oabs.dpuf

07.11.14