Tuesday, April 2, 2013

Pazyryk and Skythian's some picture Эрдэмтэд пазюрикийн соёлын он цагийг VII-V, VII-VI, VIII-VI, IX-VI, IX-VII зуун гэхчлэн янз бүрээр тогтоож байгаагаас А.С.Суразаков нарын эрдэмтдийн дэвшүүлсэн санал [1988] олонхийн дэмжлэгийг аваад байна. Энэ нь: МЭӨ VI-V зуунд холбогдох пазюрикийн соёлын түрүү үе (Башадар-туэктагийн үе), МЭӨ V-IV зуунд холбогдох жинхэнэ пазырыкийн үе, эцэст нь МЭӨ III-II зууны эхэн үед холбогдох хожуу пазюрикийн үе болно.

Pazyryk culture in Hermitage
Amazing tattoos covered ancient Siberian princess
ancient Siberian princess
One of the richly grasland of Eurasian steppe
Ancient Siberian princes's tattoo scene and Pazyryk site
Ancient Siberian princess

Reconstructiion of the Eurasian an warrior from Pazyryk Пазюрик соёл ойролцоор МЭӨ VII-III зууны үед оршин тогтнож байсан Скиф хүмүүсийн төлөөлөл нүүдэлчид. Антропологийн төхөл нь Европжуу... Эдүгээ энэ соёлын ул мөр Монгол улсын өрнөд хязгаарт хамаарч байдаг. Пазюрик соёлоос маш олон тооны соёлын олдвор, дурсгалууд олдсон бөгөөд муугүй хадгалагдсан мумми бас олдсон. Энэ соёлын онцлог болоод эдлэл хэрэглэл зэрэгт хийсэн анализ судалгаагаар Скиф хэлвэрт соёлын нэг салаа болохыг нотолсон. Пазюрик соёлтой тун төстэй хиргисүүрийн соёлууд бий агаад тэд бүгдийг олдсон газар нутгийн нэрээр нь Башадар, Туэкта, Уландрык, Полосьмак болон Берел гэж нэрлэдэг аж. Еврази дахь эдгээр соёлын бүрдэл нь өөрийн гэсэн нэг онцлогтой хэдийч алс дорнод хэв маяг, нүүдэлчдийн өвөрмөц соёлын харилцан зээлдлэгт орсон байдаг.

Эрдэмтэд пазюрикийн соёлын он цагийг VII-V, VII-VI, VIII-VI, IX-VI, IX-VII зуун гэхчлэн янз бүрээр тогтоож байгаагаас  А.С.Суразаков нарын эрдэмтдийн дэвшүүлсэн санал [1988] олонхийн дэмжлэгийг аваад байна. Энэ нь: МЭӨ VI-V зуунд холбогдох пазюрикийн соёлын түрүү үе (Башадар-туэктагийн үе), МЭӨ V-IV зуунд холбогдох жинхэнэ пазырыкийн үе, эцэст нь МЭӨ III-II зууны эхэн үед холбогдох хожуу пазюрикийн үе болно. 

Brief information of  Eurasian Scythian Archaeological and 14C Data


Chronology of Eurasian Scythian Antiquities

Born by New Archaeological and 14C Data
A Yu. Alekseev1 • N A Bokovenko2 • Yu Boltrik3 • KA Chugunov4 • G Cook5 • V A Dergachev6 • N Kovalyukh7
• G Possnert8 • J van der Plicht9 • E M Scott10 • A Semeetsov2 • V Skripkin7 • S Vasiliev6 • G. Zaitseva2
(A.Yu.Alekseev et al.) © 2001 by the Arizona Board of Regents on behalf of the University of Arizona
Radiocarbon, Vol .43, No 2B, 2001, p 1085-1107
Proceedings of the 17th International 14C Conference, edited by I Carml and E Boaretto
Pre-Scythian and Initial Scythian Epoch (9th to 7th centuries BC) Archaeological Data. Fig. 1 shows a spread of Cultures belonging to the Scythian Epoch and the boundaries of different landscape zones. Most sites are located between - 40°-55°N and 30°-110°E (Fig. 1 includes14C dated sites).
Scythian history can be subdivided into three periods:
1st period - pre-Scythian and initial Scythian Epoch from the 9th to the middle of the 7th centuries BC
2nd period - early Scythian Epoch from the 7th to the 6th centuries BC
3rd period - classical Scythian Epoch from the 5th to the 4th centuries BC.
Archaeological dating is based on:
a) Typology, based on the dating of artifacts (smart prestige objects, wares, harness elements, objects of "animal style art" and so on).
b) Dating of imported Greek ceramic and amphorae based mainly on the amphorae's brands.
c) Historical-biographical methods (from written histories).
d) Space-stratigraphical methods.
For the most part, monuments of the Great Steppe belt, consisting of Kazakhstan, Southern Ural, and Lower Itil River regions, until now have not been dated, as can be seen in Fig. 1. This fact makes difficult a chronological comparison of the nomadic Cultures in the Scythian Epoch over the whole territory of Eurasia. Hopefully, these gaps will be filled in the future.
Fig. 1 Locations of 14C dated Scythian Epoch monuments in Eurasia

Battle between the Scythians and the Slavs (Viktor Vasnetsov, 1881).

04,02,13