Sunday, December 23, 2012

Амьдралын модны тухай Индианчууд ийн дүрсэлсэн-Mesoamerican world tree and Izapa Stela 5

Хүн төрхтөний зүйлийн талаархи онолын асуудал эрт үеэс маргаантай асуудлын нэг байсан. Өнөөгийн Антропологичдын дийлэнх нь хүнийг биологийн утгаар нэг зүйл болгон үздэг. Энэ онолыг баримтлагчдыг Моногенист онолчид гэж нэрлэдэг.
Хүний зүйлийн нэгдлийг баримтлагчид Моногенистүүд хүн төрөлхтөнийг, тухайлбал Негр, Европ, Монголжуу хэмээн тус тусын зүйл гэж үздэг ба улмаар Полигенестидүүдийн хооронд 18-19 зууны онолын хөгжилд маргаан хүчтэй болж ирсэн. Гэвч энэ дүрслэл бол Америк тив дахь эртний Индиан овог аймагуудын ойлголт, түүний төсөөлөл дээр үүссэн дүрслэл юм шүү. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл эндээс: http://en.wikipedia.org/wiki/Izapa_Stela_5
12.23.12