Monday, December 24, 2012

Нэг үүтгэлт дүрийн гарбал

********************************************
Тамга түүний тархалтууд-----Зарим тамга Монголчуудын ахуй амьдралд хэрэглэж байсан тамгуудтай нэн төстэй...Ертөнц дээр байдаг сонгодог давтамж бүхий дүрсийн хувьсахуй хаа сайгүй байна. Мөн авай зүй хэлний төсөөтэй тал дээр ч гэсэн мэдэгддэг нь үүний баталгаа.
Тамга түүний тодорхойлолт-Засаг төрийн захирах байгууллагын албан бичиг хэрэгт дардаг засаглах эрхийн баталгаа болох оноосон нэртэй сүлд бүхий захирлага тэмдэг, мөн түүнийг цаас зэрэг дээр дарсан нь, яамны тамга, төрийн тамга, тамга дарсан бичиг, 2. хуучирсан хушуудын төрийн хэрэг шийтгэх газар, хушууны тамгын газар, шавийн тамгын газар, тэдний тамганд тушаав, тамганд хэрэг мэдүүлэх, тамганд заалдах, тамганд захирагдсан ард, 3.адуу мал, эд юманд тэмдэг болгон хайрах төмөр хэрэгсэл, чандмань тамгатай хээр морь, ташаан дээр нь дарсан тамга нь таван номын үсэтгэй дээ хө (дуу), 4. хөзрийн нэг зүйл дүрс тэмдэг, буймангийн тамга, дөрвөлжингийн тамга, тамгаар гарав.
 Эх сурвалж: Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь, Тал 518
Mongolian forgotten some Tamgas

A.Akishev
Art and mythology of Sakas
"Science", Alma-Ata, 1984
Kushan royal tamgas
Table 10 page 108