Monday, March 12, 2012

Hidden history...

Балар эрт үеийн болон өвөг дээдсээс минь уламжлагдан өнөөг хүртэл уламжлагдан ирсэн түү хэн сэтгэлгээны тэмдэг.
Дэлхийн болон их хаад идеалист гүн ухааны сэтгэмжтэй байсан нь илэрхий болж байгаа бөгөөд түүний дээд эрхэм билэгдэл бол Хасбуу юм.
"Бурханы эцэг Сэтгэл" 
Лигдэн Хутагт Хаан
"Дэлхийг эзлэе гэвэл 
Хүмүүний сэтгэлийг эзэмд"
Чингис Хаан
"Хас чулуунд хальс үгүй 
хайран биед мөнх үгүй
Хатуу төмөрч зэвэрч орхино
Хамгийн эзэнч үхэж халина
Түмэн үйлсэд үзүүр үгүй 
Төрсөн биед мөнх үгүй
төр улс ч ээлжлэн халагдана
Түшмэд, сайдууд минь хичээгтүн"
Чингис хаан
“Алтан бие минь амасу хэмээмээс 
Агуу төр минь алдруузай 
Бүтэн бие минь амасу хэмээмээс 
Бүрэн улс минь самтруузай
Алтан бие минь алжааваас алжаатугай 
Агуу төр минь бүү алдартугай
Бүтэн бие минь зовбоос зовтугай 
Бүрэн улс минь бүү самтартугай” Их Монгол улсын хаан Чингис хаан
Хасбуу болон Хас тэмдэг нь Монголын хаадын сэтгэлгээны соёлын бүтээвэр сонгодог сэтгэлгээний нэгэн гайхамшигт илэрхийлэл гэдэг нь улам улам тодорхой болсоор байгаа өнөө үед юуны өмнө гүн ухааны йч  хобогдолоор нь гарал үүслийг нь тогтоох, ингэхдээ манай гараг дээр Хасбууг хэрхэн нэрлэдгийг хэлзүйн үүднээс мөрдөн шинжлэхээс эхлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Тэгвэл Хасбууг дэлхий дахинаа дараахь хэдэн янзаар голлон нэрлэж иржээ. 
1. Монголоор Хасбуу, Хас 
2. Энэтхэгээр Свастика, Саувастика
3. Түвдээр Юндэн
4. Хятадаар Ван цзы 
5. Японоор Ман жи
6. Оросоор коловорт
7. Германаар Hakenkreuz
8. Англиар Fulfot
9. Ромоор Crux Gammata
10. Грекээр Tetrasklion or Gammadion 
Нар зөв болон нар буруу эргэлттэй хасыг Монголоор Хасбуу тэмдэг, Хас тэмдэг хэмээн нэрлэж Мөнхтэнгэрийн хүч оршин буйг тэмдэглэдэг.
  
Манай мандах замыг таслахыг хүсэгч мангас мэт харгис Хятад эзэрхэгүүдийг илд мэсийн хүчбээр эс хөөвөөс язгуур Монгол улсын жаргах явдал хаврын цасан мэт хайлан хоцрох бишүү.

04.06.12