Thursday, March 1, 2012

Зарим тал дээр Европын Неандертал нь Европчуудын өвөг дээдэс гэдэг ч тэр Өвөг нийтлэг-гэр бүхий Неандерталь нь аль хэдийнээ Европод мөхжээ. Алдуу ташаа мэдээлэл энэ мэт буйч Жинхэнэ ухаант хүмүүн Хомо Сапиенсэ Орчин үед бид бүгдийн өвөг дээдэс түүний үндсэн салаалалтын бариант болсныг судалгаа нотолсон.

Чухамдаа би хүн төрөлхтөны түүх гарбал зүйг Генетик хувьсалын үүднээс судалж байгаад нь маш талархана. Хүмүүс нэг гаралтайг өнгөрөгч зууны судалгаа шинжилгээ баталсан боловч зарим нэг тал дээр дэндүүлсэн нь харамсам. Энэ онол нь Германы хэсэг Арьстны онолыг хөгжүүлэгч төлөөлөгчдын хийсэн үйлдэл байсан учир эдүгээ хүртэл амь бөхтэй баримтлагдсаар л байна.

Саяны нэг нартай өдөр миний нэг /Нүүр найзын/  найз надад Англичууд бол Дугаарт нэг хүмүүс гэж омогдсон санагдах юм. Нийгмийн болоод эдийн засгийн хөгжил дээгүүр байгаад учир гарган хэлэмхийрэх энэ орны  хүн ийн өгүүлэх нь тус онолын байр суурь ямар нэгэн байдалаар арилаагүй байгаа нь илэрхий байна.  Зарим тал дээр Европын Неандертал нь Европчуудын өвөг дээдэс гэдэг ч тэр Өвөг нийтлэг-гэр бүхий Неандерталь нь аль хэдийнээ Европод мөхжээ. Алдуу ташаа мэдээлэл энэ мэт буйч Жинхэнэ ухаант хүмүүн Хомо Сапиенсэ Орчин үед бид бүгдийн өвөг дээдэс  түүний үндсэн салаалалтын бариант болсныг судалгаа нотолсон. Гэвч чухам яагаад Арьстны Цагаан шар хүрэн хар аас улаан хар болтол хувьсан өөрчлөгдсөныг тайлж нягтлаагүй мөртлөө арьсны үзлийн зиндаа гарган тайлбарлах нь харамсамаар. Цааш нь нягтлан судлаад тийн өгүүлэх нь сая учиртай бизээ. Хүн судлалын асуудал үндсэндээ шийдэгдээгүй гэж шуудхан  хэлж болно.
Нэг мод гал болохгүй ганц хүн айл болохгүйтэй агаар нэг ижилээр бидний манай гэж хэлэх үгийн дотно утгыг нэг дэлхий - нэг амь хэмээн сэтгэж ---биесээн хайрлан хамгаалж байцгаая даа---