Saturday, January 21, 2012

Үргэн сагаан байгаль


Нарийхан сагаан байгалаа
Наагуурагань тойрожэгэ болдог сээ.
Наадамтай лэ гансаша амарагыгаа
Научкадаа ерээ гэжэ дуулдадаг сээ.
Үрөгөн сагаан байгалдаа
Үврөөрөнь тойрожэгэ болдог сээ.
Үелсэн гансаша амарагыгаа
Үдэдээ ерээ гэжэ дуулдадаг сээ.