Tuesday, June 12, 2012

Хүний үүсэл түүний эргэн тойрон дахь асуудал

Санал бодол, үйл явдал, эргэцүүлэл, шинэ мэдээ мэдээлэл