Friday, January 31, 2014

Неандертал хүн

Орчин үед уран зураачид Неандертал хүний талаархи сэдэвт бүтээл бүрт хувь хүнийхээ уран мэдрэмжид тулгуурлан бие махбодийн дүр төрхийг хэлвэрдэж урлахаа бүрэн больжээ. Учир нь Неандерталчуудын талаархи цэгцтэй шинжлэх ухааны мэдээллүүд гарч ирсэн цагаас хойш тэдгээр мөхсөн эртний хүмүүс нь сармагчинтай (Адгуустай) хэлвэрийн хувьд эн зэрэгцэх төсөөллийг бүр мөсөн өөрчилr тэд хүний үүсэл хөгжлийн гинжин хэлхээнээс салж сарнисан нэгэн мөхсөн зүйл болохыг илэрхийлж чадсан агаад бие бүтэц болоод амьдралын дүр төрх хүнээс ялгагдах юмгүй гэх шинжийг илэрхийлж байна.
01.31.14