Sunday, October 6, 2013

Хазар басган


Hazara-Iranian mongol    ::    Hazara is one of the mongol muslim living in middle east and central asia.
Хазар басган-Иран нутаг дэх Монгол хэв шинж: Хазарчууд бол эцгийн талаас Монгол, эхийн талаас Дундад Азийн Индо Иран завсрийн хэв шинжийн Исламийн шашинт Монголчууд.

10.06.13