Tuesday, October 29, 2013

Гандхара хийц

Грек-Бактрын үеийн хүний баримал

Гандхара хийцийн барималууд-Грек хэв шинжийн Буддист урлаг
Бактр-Гандхара хийцийн толгой Афганистан
Пакистан-Афганистан орчмоос олдсон Гандхара хийцийн Бурханы тэргүүн
Буддагийн тэргүүн, ойролцоогоор МЭ IV зууны үе.
Гандхара хийцийн хүний толгой МЭ IV-V зуун