Tuesday, October 22, 2013

Умард Европ болон Өрнөд Сибирийн нутаг дэвсгэр-Кавказойд-Монголойд хэв шинж

Фин-Угор хэв шинж.
 Байгаль нуурын бүс - Фофаново булш (6000 жил).
4000 жилийн үед холбогдох хүний гавалын яснаас нөхөн сэргээсэн дүр төрхүүд. Чухам энэ цаг үед Умард Европ болон Өрнөд Сибирийн нутаг дэвсгэр дээр Кавказойд-Монголойд хэв шинжийн хүмүүс хоооронд ямар нэгэн нийлэгжилт явагдсан байж болзошгүй гэж үздэг. Тухайн үеийн хүмүүсийн Антропологи төрхөд хүйсд ажиглагдах төрхтөны ялгаа байсан ба Эрэгтэйчүүд нь илүү Монголойд байхад Эмэгтэй хүйсийн олдворууд нь Кавказойд хэв шинжийг илэрхийлж байв.
11.10.13