Wednesday, May 9, 2012

Homo habilis
Cast of the skeleton of Lucy, anAustralopithecus afarensis
...Homo habilis-ийн амьдарч байсан хугацаа нь 2.4-ээс 1.4 сая жилийн настай. Homo habilis нь анхны хүний өвөг бөгөөд зүүн өмнөд африкийн нутгаас олдсон. Ойролцоогоор хувьсал Pliocene сүүл буюу Pliestosene ний эрин үе 2.5-2 сая жилийн тэртээ, Australopithecus–ээс салаалсан хэмээн үздэг.[1] Homo habilis нь жижигхэн араа Australopithecus-тэй адил том  толгойтой байсан.
Эх сурвалж: 
 [1]  Wood, B. & Collard, M. (1999) The changing face of Genus Homo. Evol. Anth. 8(6) 195-207. 

Homo habilis Cranium KNM-ER 1813