Wednesday, May 9, 2012

Эртний зоос, пайзЭртний Монгол улсын хэрэглэж байсан төлбөрийн хэрэгсэлүүд.

Чингис хааны алтан пайз
Монголчуудын хэрэглэж байсан пайзын загвар.  Алтан пайз нь тэр үед нэг ёсны mөлбөрийн хэрэгслэлийн үүргийг гүйцэтгэж байв. Денвер мөрний орчмоос малтаж гаргав.


  

Чингис хааны мөнгөн зоос
1220 оны үед Афганистанд анх цутган хийсэн. Зоосны нүүрэн талд "Сүсэгтний удирдагч", дотор талд "Агуу их Чингис хаан" гэж бичсэн байдаг. (Их Британы музейгээс зургийг хуулбарлав.)Их хааны мөнгөн зоос
1240 онд Баруун хойт Перст цутгасан. Зоосны нүүрэн талд "Аллахаас өөр сахиулсан үгүй. Мухамед бол Аллахын зарц мөн", зоосны дотор талд "Хаан бол үнэн мөн" гэжээ. Зураг дээрхи нум сумны зураг нь Монголчуудын эрх хүчний билэгдэл юм. (Их Британы Ботасын Хүрээлэнгийн эх хувиас хуулбарлав).
Мөнгөн зоос
1244-1245 онд Тбилист цутгасан мөнгөн зоос. Нүүрэн талд нь "Аллахаас өөр сахиулсан үгүй. Мухамед бол Аллахын зарц мөн.", дотор талд морин дээр довтолгон нум сум онилсон баатар, шувуу харваж байгаа зураг байдаг.
Мөнх хааны мөнгөн зоос
1252-1261 оны хооронд Тбилист хийлгэж гүйлгээнд гаргасан байжээ. Нүүрэн талд нь "Аллахаас өөр сахиулсан үгүй. Түүн лүгээ зүйрлэх зүйл үгүй", дотор талд нь "Мөнх хаан дээд бүгд зөв" гэж бичсэн байна. (Их Британы музейн үзмэрээс хуулбарлав).


05.08.12