Monday, November 25, 2013

Мезозой эрин буюу Дунд төрмөлийн үе

Мезозой эрин буюу Дунд төрмөлийн үед амьдарч байсан Дун, Хясааны чулуужсан олдвор. (Геологийн үечлэлээр 251-65 сая жилийн хооронд). Энэ чулуужсан олдвор Дорнод-Цагаан Овоо сумын нутгаас өнгөрөгч есөн сард олдсон. Чингэхлээр манай сумын нутаг дэвсгэр эрт галавын үед далай, тэнгисийн бүс байжээ.
25.11.13