Friday, November 29, 2013

Америкийн хамгийн эртний уугуул иргэд Хар арьстан байсан (Баталгаатай биш)


Америкийг  хэн нээсэн вэ?
“Бид нээсэн” гэж хэлэх Монгол хүмүүс хэр олон байдаг вэ?
Хариулт нь маш энгийн “Америк тивийг Монголчууд бид нээсэн юм” гэдэг. Бахархах сэтгэл төрөх шиг...
Үнэн хэрэгтэй Америкийн уугуул иргэдийн дийлэнх нь генийн хувьд цэвэр Монголойд хэв шинжийг илтгэдэгүй. Харин Монголжуу хэв шинжийн арьстны хувьсахуй ажиглагддаг.
Гэхдээ ...Тус тив дээр оршин амьдрах болсон уугуул хүмүүсийг Ази гэхээс илүү анхдагч улсууд нь хэн байв? Гэсэн асуулт гарч ирдэг. Үүнд хариулт өгөх таамаглал Pedra Furada, Piauí, Бразили улсад орших 55,000 жилийн үед холвогдох археологийн соёл юм.
Кенневикийн хүн

Эртний хүн-Америк тив "Lucia" нүүрний хэлвэрийг сэргээсэн байдал 
Австралийн уугуул хүн

Австралийн уугуул охин


Америкийн уугуул Индиан охин-"Ертөнцийн Төгсгөл" хэмээх киноны хэсэг
Австралийн Аборгенчуудтай холбон үзэх таамаглал гарч иржээ. Бразилиас олдсон эртний хүний гавалын хэмжилтийг Австралийн болон Меланизийн арлаас олдсон гавалын үзүүлэлтэй харицуулж үзвэл төсөөтэй зүйлс гарч ирсэн байна. Харин судалгааны цар хүрээг тэлж Хар Арьст Америкийн уугуул иргэд яагаад мөхөж үгүй болсон талаар судалж үзхэд эртний Хар арьст Америкчууд нь Палео-Сибирийн хэв шинжийн Монголойд арьстны нүүдэлчидтэй түүхийн торгон цэгт уулзаж улмаар хоёр арьстны хоорондох уусжилт болон овог хоорондын ширүүн тэмцлийн үрээр хар арьст оршин суугчид Шар арьстнуудад ялагдсан гэж үзэж байна. Эдүгээ хүртэл Уугуул Америкчуудыг Ази хэв шинжийн эртний нүүдэлчин гэж үздэг бөгөөд дийлэнхи судлаачид энэ онолд итгэдэг боловч бүрэн дүүрэн эцсийн хариу гаргаж ирээгүй билээ. Зарим онолд Анхны уугуул хүмүүс нь Европ хэв шинжийн улсууд байсан гэж үзэх нь бий.
Мексик дэх Олмекийн соёлын чулуун тэргүүнүүд (Төв америк)
Мексик дэх Олмекийн соёлын чулуун тэргүүн (Төв америк)

Мөстлөгийн эрин үеийн шувтраг 11,000 жилийн үед эртний хүмүүс хамгийн түрүүн Сибир-Берингийн хоолойг хучсан мөсөн хавтан дээгүүр гарч Аляскаар дамжсан... гэсэн байхад түүнээс өмнө хамаарах  Солютрейн соёлын төлөөлөгчид бүр эрт дорнод хэсгээс орж ирсэн гэх онол буй бөгөөд ойролцоогоор 21,000 -аас 17,000 жилийн үеийн он цагийг нааш цааш хэлвэлзэлтэйгээр заадаг. Кловисийн соёлыг бий болгосон эртний хүмүүсийн цаг хугацаа энэ мэтээр үзэж байхад тус соёлоос илүү хол он цагуудад хамаарах эртний соёлууд байгаа нь Америк тивийн эртний уугуул иргэд дан ганц Палео-Сибирийн хэв шинжийн хүмүүс байсан гэдэгт нотолгоо өгөхгүй байгаа юм. 
Газрын зураг дээрхи эртний хүний тархалтыг дүрсэлсэн байдал
Кловисийн соёлоос өмнөх үеийн эртний соёлуудын талаархи он цаг, нэрсийг жагсаавал: (Археологийн соёлт газар бүрийг эгнүүлэн бичсэнээр та бүхэн доорхи соёлуудын он цаг Кловисийн соёлоос эрт болохыг харж байна).
·         Pedra Furada, Piauí, Бразил (55,000 жил)
·         Topper, (Хамгийн багадаа 22,900 жил, боломжит он цаг 50,000 жил гэсэн нь нилээд маргаантай) Өмнөд Каролин, Умард Америк.
·         Meadowcroft, Пенсилвани, Умард Америк (16,000 жил)
·         Buttermilk Creek Complex, Salado, Texas, Умард Америк ( нүүрс төрөгчийн он цаг тогтоох аргаар ойролцоогоор 15,500 14C жил)
·         Cactus Hill, Биржин,Умард Америк (15,070 14C жил)
·         Monte Verde, Чили, Өмнөд Америк (14,800 14C жил)
·         Saltville, Virginia, Умард Америк (14,510 14C жил)
·         Taima-Taima, Венесуэл, Өмнөд Америк (14,000 жил)
·         Connley Caves, Орегон, Умард Америк (13,000 жил)
·         Page-Ladson prehistory site, Флорида, Умард Америк (12,425 ± 32 14C жил [15,405–14,146 жил)
·         Lapa do Boquete, Бразил, Өмнөд Өмерик (12,070 ±170 14C жил)  
·         Paisley Caves, Орегон, Умард Америк (14,300 жил)
·         Tanana Valley, Аляск, Умард Америк (13,000–14,000 жил)
·         Nenana valley, Аляск, Умард Америк (12,000 жил)
·         Tibitó, Colombia (11,740 ±110 14C жил)
·         Tagua-Tagua, Чили (11,380 ±380 14C жил)

29.11.13