Sunday, March 3, 2013

THE DESTRUCTION OF THE EVIDENCES OF THE PAST BEROSSUS- THE MYSTERIOUS APKALOS - LIBRARY OF ALEXANDRIA - OANNES

ГЭЭГДСЭН ИРГЭНШИЛ БУЮУ ХАГАС ХҮН, ХАГАС АМЬТАН ГРИФОН ЕРТӨНЦ Үгүйрэл хоосрол эртний ертөнцөд өдгөөтэй ижил бус ихэд нийтлэг үзэгдэл байлаа. Чухам тэр үед бурхад гэсэн нэрээр тэнгэрээс ирэгсэд судар бичигт домгийн хэлвэрээр их бичигдэх болжээ.
THE DESTRUCTION OF THE EVIDENCES OF THE PAST BEROSSUS- THE MYSTERIOUS APKALOS - LIBRARY OF ALEXANDRIA - OANNES

Хелленист эрин үеийн Вавилон буюу Мардукын сүмийн санваартан Вероссусийн тэмдэглэн үлдээсэн гайхам бичгийн дурсгалууд эртний Грек хэлнээ тодоос тод бичигдэн үлджээ. Түүний үлдээсэн ер бусын үзэгдэл, гайхам шинж чанар бүхий этгээд бодгалийн талаархи цөөнгүй зүйлс бидний үед уламжлагдсан нь сонирхох зоны сэтгэлийг эрхгүй гижигдэнэ. Апкалосийн нууц хэмээх нэгэн зүйл шад Александрийн номын сангаас олдлоо. Тэр нууц нь эртний нэгэн зүйл хүний талаархи мэдээлэл бөгөөд хагас хүн, хагас амьтаны талаархи этгээд зүйлсийг дурддаг аж. Вероссус түүний амьдарч байсан эрин үе нь агуу Александрын үе агаад түүний амьдралын сүүлчийн өдөр хэзээ байсаныг хэнч мэддэггүй ажээ. Нэгдүгээр Птолмейн зөвшөөрлөөр цэцэн ухааны ур чадварыг үзүүлэн түүний гайхамшигт бүтээлүүд бичигдэж эхэлсэн байна. Тэрээр Вавилоны Бел Мардукийн сүмийн санваартан болж хэсэг хугацааг судалгаа шинжилгээ шашны үйл хэргийг гүйцэтгэн байсанаа удалгүй уул газраас Грек руу ирж тэндээн амьдарсан байна. Санваартан өөрийн судалгааны бүтээлд хүмүүн төрөлхтөн Тэнгэрээс ирсэн ер бусын бодгалтай уулзсан талаархи гайхамшигтай түүхийг бичсэн байна. Тэд нууцын нууцад хамаарах Апкалосийн түүх бөгөөд харагдах дүр нь загастай ижил, дэлхий дээр ирэхдээн хачин этгээд хувцас өмссөн байх ба олон янзын дүр төхөлтэй байсан гэж тэрээр бичсэн байна. Энэ гайхамшигт түүхийг бичсэн судар Александрын номын санд үлдэж хоцорчээ. Гилгамешийн туульс, Ассирын цөөнгүй мөр шүлэг, Оаннесийн талаархи зохиол бүгд дурдсан байдаг. Тэрээр залуу үед энэхүү мэдлэгээн зааж сургаж байсан бөгөөд түүний бүтээлийн дүрд ихэвчлэн анхны хүн төрөлтөн нь хэлвэрийн хувьд загастай тун ижил дүрслэгдсэнийг цохон тэмдэглэсэн нь шинжлэх ухааны талд оруулсан өвөрмөц эртний мэдлэг байв. 

03.03.13

OANNES - DAGON
***Oannes эсвэл Dagon бол сансарын амьтан бөгөөд манай гарагт хамаарах зүйл биш гэж түүхэнд өгүүлдэг. Энэ ойлголттой холвоотой домгийг орчин үеийн Африкийн Догон овгийн гарвал зүйд дурддаг.