Sunday, October 4, 2015

卐 BATCHUKA_BODONGUUD 卐: МӨХСӨН ТИВ МУ

卐 BATCHUKA_BODONGUUD 卐: МӨХСӨН ТИВ МУ: Ер бусын зүйлийг судлах ухааны хүндтэй төлөөлөгч болох Джеймс Чёрчвардийн дэвшүүлсэн МУ тивийн онол эдүгээ зарим буйдангийн археологчи...