Monday, October 19, 2015

ӨӨРЧЛӨЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?Өөрчлөлт, хувиралт гэдэг нь бодлог зүйлсийг дан ганц утгаар нь хэлдэггүй гагцхүү бодилог болон бодилог бус юмсын дотоод дахь зохион байгуулалт түүний нэг хэвийн тэнцвэрт байдлаас хэлвэрээн алдаж өөрчлөгдөхийг хэлдэг юм. Энэ сэдвийн хамрах хүрээ энгийн хэдэн тайлбараар тогтохгүй бөгөөд молекул биологийн бүрэн дүүрэн төгс шинжийг илэрхийлэх жишээ нь өнөөдрийн хүн төрөлхтөн ажгуу. Өөрчлөн байгуулалт тэдгээрийн хувьсан цэгцрэх хийгээд үл цэгцрэх шинжүүдийн хамгийн тод томруун жишээ бол дэлхий дээрхи амьдралын хувьсал билээ.
19.10.15