Monday, June 17, 2013

“Сакас-Сасэй”, Сакууд

File:MenWithDragons.jpg
Gold artifacts of the Saka in Bactria, at the site of Tillia tepe.
The Saka (Old Persian Sakā; Sanskrit शाक Śāka; Greek Σάκαι; Latin Sacae; 
Old Chinese: *Sək) were a Scythian tribe or group of tribes of Iranian origin.

“Сакас-Сасэй”, Сакууд, эртний Иран гарбалтай нүүдэлчин улс. Тэд Энэтхэгийн умард бие болон баруун өмнөд Азийн нутаг дэвсгэрийг эзэгнэж байсан. Ойролцоогоор 3000-2500 жилийн өмнөөс хойш оршин тогтнож байжээ. Сак хэмээх нэр нь эртний Скифийн хаанчлал тогтож байсан үетэй давхацдаг.  

Shakas or Sakas, Iranian nomads who ruled parts of India and southwestern Asia. The name is associated with converged ancient Scythian kingdoms.