Wednesday, May 4, 2016

"Бурхны зэмсэг байж бусдын тусыг бүтээцгээе"


"Бидний оршинолд хоёр түвшин бий. Нэгийг нь мунхаглал, нөгөөг нь гэгээрэл гэдэг. Тэгээд, хил дамнан алхах үедээ бид гэгээрлийг олж авдаг. Гэгээрэл нь гэрэл гэсэн утгатай. Иймээс, та туршлагатай багшийн тусламжтайгаар нам гүмд суухдаа гэрэлтэй болж, таны дундуур урсах гэрлийг хардаг. Тэгээд та өргөгдсөнөө, өөрчлөгдсөнөө мэдэрнэ. Та өөр хэмжээст ордог. 

Тийшээ нэг удаа л орсон бол та бүртгэгдэж, дахин хэзээ ч буцаж ирэхгүй. Та энэ дэлхий дээр ажилласаар, бизнесээ хийсээр, гэрийн эзэгтэй, эр нөхөр, эсвэл НҮБ-ын ажилтны үүргээ биелүүлсэн хэвээр байх хэдий ч дотооддоо дээд ертөнцтэй холбоотой байна. Түүнчлэн, бид гэрэл хараад зогсохгүй Диваажингийн үзэсгэлэнт орд харшийг харна. "Миний эцгийн гэрт олон орд харш бий" гэж Исүсийн хэлдэг шиг. Бид тэнд зочилж чадна. Мөн бид заримдаа эртний Их Багш нарыг харж, гариг дэлхийд өдөр бүр үйлчлэхдээ ашиглахаар тэдний билиг ухаанаас суралцана. Бага хүчин чармайлт гаргаж, илүү үр ашигтай, илүү амжилттай ажилладагийн минь учир энэ билээ. Учир нь, бид үлэмж тасарсан, бид Их Багшаас суралцсан. Учир нь, тэдгээр Их багш нар хэзээ ч үхэхгүй. Тэд ердөө оршинолын дээд түвшинд л гарсан. Хэрвээ бид тэдний түвшинд хүрвэл тэдэнтэй уулзаж, тэднээс суралцаж болно. Энэ нь, заримдаа яагаад ч утгыг нь ойлгодоггүй хязгаарлагдмал судар ном юмуу Библээс сурч байснаас дээр арга юм." гэжээ. Бясалгалаар хичээллэх талаар эргэцүүлж эхлэв. 

Эх сурвалж: https://www.youtube.com/watch?v=3JwdOLAjvoc&index=3&list=PLMRjkhi7ooAcWQdzZxPtMUjecEjUh1hto