Sunday, February 17, 2013

Шинэ чулуун зэвсэг болон өмнөд Сибирийн Антропологи хэв шинж

Neolitic south west Siberian type
Төмөрлөг хатуу эдлэлийн бэлтгэх аргачлал болоод хүн төрөлхтөнд нэвтэрч эхэлсэн тархалт, он цагаар .  Голомт хэсэг гүн улаан хүрэн өнгөөр дүрслэв. /Зэс-Хүрэл/

Эрт үе болоод орчин үеийн нөхцөл байдал үл хамааран мөстлөг соёлын түрэлтийн онцлогийг энэ зургаас харж болно.