Wednesday, July 8, 2015

"Сүүлийн хоёр өдөр би нутгийн хэдэн нүүдэлчидтэй таарсан. Тэд намайг тэмээн дээр сундалж ойролцоох Алжер улсын цэргийн хотхонд хүргэснээр тэндээс эмнэлэгийн бараа харж билээ".


ЗОРИГТ ЭРИЙН ТҮҮХ
Мауро Проспери, 39 настай Италийн сэргийлэгч эр. 1994 оны Мороккод болсон элсэн цөлийн марафон уралдааны тамирчингаар оролцож байв. Тэрээр амьдралдаа том сорилт хийж Сахарын аагим цөлд ойролцоогоор 300 км замыг явган алхаж биеийн жингээсээ 18 кг хаяж дээрээс нь төөрч будилсаар амьдралынхаа 9 өдрийг үхлийн цөлд өнгөрүүлжээ. Ядарч туйлдахын зэрэгцээ ангаж цангахын бэрхийг үзэв. Аз гийж цөлийн нүд хүрэх газраас жижигхэн Лалын тахилын байгууламж олж харсан байна. Нохой гаслам /гангинам/ халуунд цөхөрсөн эр ариун газрын хаалгаар орж халуун нарнаас нуугдсан сарьсан багваахайн тийш сарвайн гарт баригдсан багваахайн мөч сарвууг тасчин цусыг ууж, махыг нь идэв.
"Сүүлийн хоёр өдөр би нутгийн хэдэн нүүдэлчидтэй таарсан. Тэд намайг тэмээн дээр сундалж ойролцоох Алжер улсын цэргийн хотхонд хүргэснээр тэндээс эмнэлэгийн бараа харж билээ".

Mauro Prosperi, a 39 year old Italian policeman took part in the 1994 Marathon des Sables (Marathon of the Sands) in Morocco.


A Major Sandstorm
But partway through the six day, 145 mile (233 km) event, a sandstorm caused him to lose his way.
He ended up disoriented, after which he ran and walked about three hundred kilometres in the wrong direction. Mauro had a compass but no reference points and it took a while before he realized that he had strayed off the route. "I wasn’t panicked, I just despaired. Fear, the type that doesn’t paralyze you is important. It forces you to think and concentrate". "I stopped and turned my back to the wind, then covered my face with a special sandstorm scarf and glasses. I eventually found a log to block the wind, but I needed to keep moving a bit to keep from getting buried. The storm lasted eight hours, and when the winds died down, I didn’t know I was lost".