Saturday, September 24, 2016

ЭВЭРТЭЙ ЗОНУУДЫН УЧИР


ЭВЭРТЭЙ ЗОНУУДЫН УЧИР
1949 онд малтсан Алтайн Пазырыкын 5-р булшнаас (МЭӨ 252-238) үед холбогдох Зээгт наамлын аргаар урласан хивс гарсан байна. Хивсний чимэглэлд тэргүүн дээрээ эвэртэй хүнийг домгийн дүрт шувууны хамт дүрсэлсэн байдаг нь түүнийг “Бугын эвэрт хүн” хэмээн нэрлэсэн байна. Эртний овог аймгууд өөрсдийн толгойлогчийг эвэр зүүлгэж дүрсэлсэн нь хаан хүний эрх мэдлийн титэмтэй эн сацуу дүрслэгдэж байгаа нь археологи болон эртний түүхийн мэдээнд энэ мэт баримт, өнцөг бүрээс гарч ирсээр байна. Иймийн учир эвэртэн ван, эвэртэн туурайтан дарга нарын тухай нийтлэг сурвалжийн хэрэглэгдэхүүн, судалгааны эх сурвалжуудаар нэг нь нөгөөгөө баталж байгаа юм.

09.24.16