Saturday, September 24, 2016

Скифийн амьтан шүтлэгийн сонгодог чиг хандлаг


Ер нь Евразид Сак болон Скифийн амьтан шүтлэгийн сонгодог чиг хандлаг нь ихэд нийтлэг ба Алтайн бие хэсгийн овог аймаг бүрт сүр хүчний бэлгэдлээр ялгаатай. Жишээлбэл: Алтайд бараар төсөөлдөг бол Чоноор өрнө зүгийн уулын бүсийнхэн... хар тэнгисийн умард бүсийнхэн Грек болон дундад Азийн соёлын нөлөөгөөр Арсланг шүтэх болсон байна. Дундад азид тэмээ, баавгай, сарлаг болон эвэртэн амьтдыг эрхэмлэж байхад түүнээс өрнө тийш болох тусам буга, хандгай болон хонь, ямааг дүрсэлж зурах хандлага давамгайлж харагддаг. Гэхдээ эдгээр газар зүйн бүслэлт соёл бүр өөр хооронд нийтлэг дүр ажиглагдах хэдий ч морь, бүргэд, үхэр болон хагас хүн, хагас амьтны дүрийг эрхэмлэж үзэх грифон (грек. grýphōn) загварчлал илүүтэйгээр ажиглагдсан.

09.24.16