Tuesday, February 9, 2016

К.Г.Юнг-тай хийсэн "Нүүр тулсан" ярилцлага


(Ярилцлагыг сэтгэл судлаач Б. Тунгалаг, Л. Энхтүшиг нар орчуулав) Жон Фримэний BBC телевизээр К.Г.Юнг-тай хийсэн "Нүүр тулсан" ярилцлага түүнийг олон нийтэд танигдахад нэлээд нөлөө үзүүлсэн гэдэг. Өөр ямар ч сэтгүүлч, түүний ямар ч бүтээл энэ ярилцлага шиг нөлөө үзүүлж чадаагүй юм. Продюсер Хюф Бюрнеттээр ахлуулсан Фримэн болон түүний баг уг ярилцлагыг 1959 оны 3-р сард Кюшнахт дахь Юнгийн гэрт хийж, хальсанд буулгажээ. 1 цаг 30 минут хянан засварлагдаж, 1959 оны 10-р сарын 22-ны өдөр Их Британий телевизээр цацагдсан юм. Хожим олон удаа дахин цацагдаж, боловсролын байгууллага, Юнгийн үзэл санааг баримтлагч бүлгүүд кино хэлбэрээр олны хүртээл болгожээ. Ярилцлага бичвэр байдлаар хэд хэдэн хэлбэрээр нийтлэгдсэн ба Бюрнетт хянан шалгаж, найруулсан юм (London, 1964). 
Тухайн цаг үед Фримэн "New Statesman"-ы орлогч эрхлэгчээр ажиллаж байв. Тэрбээр Юнгийг амьсгал хураах хүртэл сайн найзууд байжээ.

09.02.16