Tuesday, February 9, 2016

Сэтгэл судлаач Алфред Адлер


Сэтгэл судлаач Алфред Адлер 1929 оны 6 сарын 17 нд өөрийн онолын талаар 4 минутын турш яриа өгч байв. Тэрээр амьдралынхаа турш ганц ч ном бичиж байгаагүй бөгөөд түүнийг нас барсаны дараа шавь нар нь нийлж түүний бичиж үлдээсэн бичмэл, лекцийн хураангуй, бусад хүмүүсийн тэмдэглэлүүдийг нэгтгэж "The Science of Living" номыг хэвлүүлж байв. Тэрээр З. Фройд, К. Юнг зэрэг алдартай сэтгэл судлаачтай эн зэрэгцэх гавъяатай юм.
09.02.16