Thursday, September 19, 2013

Киммер

Киммерийн гарвал нарийн тодорхойгүй. Тэдний үүсэл гарвалийг тодорхойлсон судлаачдын дийлэнх нь Иран эсхүл Фракийн хэлний аялагаар ярьдаг гэжээ. Учир гэвэл Киммерийн язгууртан угсаа болон удирдлагч ноёд нь Иран угсааны хүмүүс байжээ. Түүхийн эцэг Грекийн Гредот МЭӨ 4 зууны үед тодорхойлохдоо: Киммерчүүд нь умард Кавказийн нутаг болон Хар Тэнгисийн хөвөөгөөр нутагладаг гэж тэмдэглэсэн байдаг. МЭӨ 8-7 зууны үед эдүгээх Украйн болон Оросын нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байжээ.
19.09.13