Thursday, January 24, 2013

Есүс загалмайн дээр нас барсан уу?

Christ did not die on the cross, but survived the crucifixion, and afterward went to Tibet. Is this true?
 Есүс дагалдагчдын хамт,  Жеймс Тиссогийн уран зураг.1890 он
Jesus followed by disciples, James Tissot, c. 1890
Есүс загалмайн дээр нас барсан уу? Эсвэл тэнгэрт дэгдэн өөрийнхөө амьд ахуй цагтаан үргэлж ярьж сануулж байсан мөнхийн дуваажин руу нисэж одсон уу? Тэр хүн хаашаа явсан талаархи үе үеийн судлаачдын бүтээлд янз бүрээр тайлбарлан бичиж хүмүүсийн сонирхолыг ихээр татах болсон байна. Түүхийн эх сурвалжид Есүс Христ нь загалмайлуулснаас хойш гурав хоногийн дараа амьд оршнолыг дахин олж чадсан гэх ба улмаар түүний гэгээн дүр өөрийн дагалдагчиддаан дахин үзэгдэж чадсан байна.


Тэрээр хэсэг зуур сургааль зааж байсан бөгөөд түүний амьд байна гэх мэдээ эрх баригчдын сонорт хүрвэл аюул болох учир удалгүй Түвд орон руу явсан талаархи таамаг бий. Гэтэл харь орон руу дүрвэсэн Есүс түүний үйл амьдралыг дүрсэлсэн нэгэн танка зурагт олон шавь нарын хамт буй Европ царайтай эрийн дүр бүхий зургийг Түвдээс олжээ. Чингэхлээр энэ эр Есүс мөн гэж үү?


Эртний Түвд танка дээр дүрсэлсэн Есүсийн дүр, Гэрэл зураг Терри Антони
Here is an image from a old Tibetan Thanka, showing Christ in Tibet
Эх сурвалж буюу цааш гүнзгийрүүлэн үзнэ үү. 

01.24.13

Ancient Aryans and 7 others like this.


Batchuka Bodonguud Jesus at Tibet and with many students
24 January at 01:37 · Like · 1


Yoly Molina This is a beautiful picture. How old is this?
24 January at 01:39 via mobile · Unlike · 2


Batchuka Bodonguud i dont know anyway old tanka
24 January at 01:44 · Like · 1


Yoly Molina Is it on cloth? Looks as such. I've never seen a depiction of Jesus in association with Asians present. I think this is really interesting.
24 January at 01:47 via mobile · Unlike · 2


Batchuka Bodonguud Yes this is made of cloth of Tanka image
24 January at 01:49 · Like · 2


Batchuka Bodonguud really interesting some peopel dont believe an image of old Tibet Tanka, there is Jesus showing in Tibet
24 January at 01:51 · Like · 2


Jay McNicholas Well in defense of people not thinking that is an image of Jesus, he is depicted with Asian eyes....but yeah that's him!!!!
24 January at 01:57 · Like · 2


Cj Kalama James churchward Would Agree...
24 January at 10:45 · Like


Batchuka Bodonguud he would agree but now he passed away next his extraordinary world. Thanks for esoterical history of theory.
24 January at 20:09 via mobile · Like · 2


Bob Newton I wouldn't go that far as to Speculate what James Churchward would think Cj Kalama.
24 January at 23:52 · Like


Yoly Molina This nurse thinks that is Jesus. Pure virgin eyes.
24 January at 23:59 via mobile · Like