Friday, October 28, 2016

"Ньютоны Алхими судалгаа бол тун сонирхолтой... учир нь хийж буй судалгааны аргачлал нь зүй ёсны системтэй мэдлэг дээр тулгуурлаж байсан". Шинжлэх ухааны эцэг нэрийг авсан Ньютон Квант онолын эхлэл цэгт шав тавьсан хэдийч үхэн үхтлээ Алхимийг судалж "Гүн ухааны чулуу"-ны төлөө насыг барсан аж.


Исаак Ньютоны алхимийн судалгааг Шинжлэх ухаанчид, түүхчид дахин судалж үзэх боллоо. Их эрдэмтэн Алхимийн салбарт маш их цаг зарцуулсан бөгөөд үхэх хүртлээ энэ салбараас толгой өндийлгөөгүй аж. Харин түүний судалгааг хэнч зад шүүмжилж байсангүй. Сүүлийн үед Ньютоны гар бичмэл дээр анхаарч судалгааны хэтийн зорилго, оюун мэдлэгийн эрэлхийлэлд дүн шинжилгээ хийх болов. Алхимич хүнийхээ хувьд бусад нөхөдүүдийн хажууд аргагчлалын ялгаа байсан бололтой.


"Ньютоны Алхими судалгаа бол тун сонирхолтой... учир нь хийж буй судалгааны аргачлал нь зүй ёсны системтэй мэдлэг дээр тулгуурлаж байсан".

Шинжлэх ухааны эцэг нэрийг авсан Ньютон Квант онолын эхлэл цэгт шав тавьсан хэдийч үхэн үхтлээ Алхимийг судалж "Гүн ухааны чулуу"-ны төлөө насыг барсан аж.

Бас болоогүй ДАНИЕЛ сударт аналитик шинжилгээ хийсэн ба Мистик гүн ухааны эрэл хайгуулд олон зуун хуудас бүхий гар бичмэлийг хойч үедээ үлдээсэн эрхэм.

Алхими (Arabic: الخيمياء al-khimia) бол гүн ухаан, практик зорилго бүхий мэргэн ухааны талд хамаарах эртний химич нөхөд болон үхэлгүй мөнх хөгжлийн арга боломж буйг эрэлхийлэх онцгой, гүн ухааны нэр аж. Энэхүү салбарт эртний Месопотами, Египет, Перс, Энэтхэг, Хятад, Япон, Солонгос зэрэг орнуудыг хамруулан тэмдэглэж болно. Мөн Эртний Грек болон Ромын эзэнт гүрэн, Исламын соёл иргэншилт орнуудад ид шид, далдын гүн ухааны талаас нь түлхүү судалж байжээ.

Хими хэмээх үгийг хоёр утгаар салгаж үздэг... Хим-истр эсвэл Ал-хими гэнэ. Үгийн гарвал нь эртний Египетээс гаралтай. Ал бол хурмаст-тэнгэр буюу мөнх хөх тэнгэрийн ариун дагшин утгийг илэрхийлнэ. Энэ үгийн ижил утга Библи сударт мөн тохиолддог. Түүнийг Эл-охими буюу бурхны нэр болно. Мөн Исламын шашинд Ал-лах гэж үг ижилссэн нь сонирхолтой. Тэнгэрлэг утга илэрхийлэх Алхими бол чанад оюун санааны урлагийн цогц нэр. Энэ нэрэнд Тэнгэрлэг оршихуй болон нууцийн шинжлэл цөм багтдаг.
10.28.16