Tuesday, October 23, 2012

Умраас ирсэн умрын чоно би, Уудам их тал хээр нутагтай би, Тэнд тэсгэм хүйтэн салхитай,

МТӨ III зууны Ци, Цин улсын үеээс уламжлагдан ирсэн ийм нэгэн дуу байгаа нь нүүдэлчдийн ард түмнийх байх гэсэн бодолд хүргэдэг юм. "Умрын чоно" хэмээх тэр дуунд ийн дуулдаг ажээ.

Умраас ирсэн умрын чоно би,
Уудам их тал хээр нутагтай би,
Тэнд тэсгэм хүйтэн салхитай,
Тэнд элс шороон шуургатай.
Араа шүдээ тачигнуулан хавирч
аюумшиггүй уртаар улин дуулна би.
Өөр юуны ч тухай биш, харин
Өтгөсийн домогт өгүүлдэг
Өнөөх сайхан тал нутагтаа л дуулна би... (Жан Зинкүй "Хүннү гүрэн" Бээжин, 2007:27)

10.23.12