Sunday, April 29, 2012

Этүгэн бол маш ариун дагшин газрын нэр. Хэл шинжлэлийн үүднээс удган буюу бөөгийн шашинтай холвон тахидаг нэр билээ. Түүнчлэн Итүгэн гэж нэрлэнэ. Монголын газар усны шүтээн сахиус. Тэрээр итгэлээр үйлчлэн оршино. Түүний нэрийг Туркээр Ötüken гэнэ. Нэг гарал үүсэлтэй, ариун дагшин уул усны сахиус болж эртний Түргийн бас нэгэн шүтээн болдог. Дундад зууны үеээс Этүгэн эхийн нэгэн хувилбар эрэгтэй нь Натигай, боловч магадгүй Этүгэн эхийг андуу ташаа дуудсан байж болох юм. Монгол Домог зүйн дүрд Этүгэн эх нь ихэвчлэн Бух унасан залуу эмэгтэйн дүрээр гардаг.Этүгэн эжий

Этүгэн, түүнчлэн Итүгэн гэж нэрлэдэг. Монголын газар усны шүтээн сахиус онгон. Тэрээр итгэлээр үйлчлэн оршино. Түүний нэрийг Цtькеn буюу Удганаас үүсэлтэй ариун дагшин уул усны эзэн сахиусаар төсөөлж байхын зэрэгцээ эртний Түргийн бас нэгэн сахиус болдог. Дундад эртний Этүгэн эхийн нэгэн хувилбар нь эрэгтэй Натигай болов ч магадгүй Этүгэн эхийг андуу ташаа дуудсан байж болох юм. Монгол домог зүйн дүрд Этүгэн эх нь ихэвчлэн бух унасан залуу эмэгтэйн дүрээр илэрдэг.
04.30.12